News

News

In 2021, ROCA X has doubled the number and value of its transactions, has tripled its capital, and has become Romania’s first EuVECA


Bucharest, February 9th, 2022 In 2021, ROCA X has doubled the number and value of its transactions: it invested EUR 3.5 million in 7 new start-ups and had 10 follow-on rounds. These successes come with a three-fold increase of its available capital, from 4 to 12 million EUR, and the EuVECA registration, which allows ROCA X’s management team to manage venture capital funds throughout the European Union. The start of 2022 was just as promising, with ROCA X’s largest transaction, where the VC contributed EUR 900,000 to accelerate the US market adoption of BunnyShell.

“We exceeded our estimates in 2021. All we have achieved – from the capital increase, the expansion of our portfolio, and carrying out the follow-on rounds, are proof of the performances of the ROCA X team and of the success of our selection principles and vision. It is also proof that the tech market continues to be one of the most attractive sectors for capital placements. Moreover, through our premiere EuVECA registration and through our openness to the “light” regimen, successfully developed by ASF, we have contributed to achieving a new development stage for the Romanian start-up ecosystem, which is now encouraging the appearance of investment micro-funds, both in technology, and in other domains”, said Alexandru Bogdan, ROCA X CEO.

These were ROCA X’s investments in 2021: IFactor, MocApp, Bonapp.eco, Benefito Mobile, AgUnity, Teleport, SuperOkey, and in 2022 BunnyShell, a Romanian start-up specializing in developing technologies for cloud infrastructure management.

At the same time, a large part of ROCA X’s energy was directed towards follow-on financing, whose beneficiaries were a wide part of the start-ups in the portfolio, including: Kinderpedia, Code of Talent, Frisbo, Miluu, Medicai, Xvision etc.

“In 2022, ROCA X will continue its vision to contribute capital, know-how, and mentorship to disruptive ideas and scalable products on an international level. Naturally, within the development cycle of this type of business, we will also focus our attention on what the future may look like for ROCA X continued Alexandru Bogdan, ROCA X CEO.

From its launch and up to now, the ROCA X team have supported a total of 25 start-ups, of which 10 have already been validated by receiving a superior financing round to continue their development. All these start-ups have received ROCA X’s support in multiple areas, from vision or strategic business decisions, strategic planning and management, consultancy in increasing operational efficiency, to examples of best practices in their internal processes, in fields such as legal, human resources, and external communication. Start-ups also receive access to the Impetum Group ecosystem, an entrepreneurial ecosystem which brings together people, ideas, know-how, passion, and resources, in order to maximize value at each stage of a business.

More information on ROCA X investments is available here.

***

 

În 2021 ROCA X și-a dublat numărul tranzacțiilor și valoarea acestora, și-a triplat capitalul și a devenit primul EuVECA din România

 

București 10.02.2022 În 2021 ROCA X și-a dublat numărul de tranzacții și valoarea acestora: a investit 3,5 milioane de EUR în 7 startup-uri noi și a avut 10 runde de follow on. Acestor reușite li se alătură triplarea capitalului disponibil de la 4 la 12 milioane EUR și înregistrarea EuVECA ce permite echipei de management a ROCA X administrarea de portofolii de fonduri cu capital de risc de pe teritoriul Uniunii Europene. 2022 a început la fel de promițător, cu cea mai mare tranzacție a ROCA X, prin care VC-ul a contribuit cu 900.000 Eur la accelerarea adopției pe piața din US a BunnyShell.

„În 2021 ne-am depășit estimările. Tot ce am realizat – de la majorarea de capital, extinderea portofoliului și realizarea rundelor de follow on sunt dovezi ale performanței echipei ROCA X și a succesului principiilor și viziunii noastre de selecție. Este totodată o dovadă că piața tech este în continuare unul dintre sectoarele cele mai atractive pentru plasamente de capital. Mai mult de atât, prin premiera înregistrării noastre ca EuVECA și prin deschiderea către regimul „light” dezvoltat cu success de ASF, am contribuit la atingerea unei noi etape de dezvoltare a ecosistemului de start-up-uri românesc care acum încurajează apariția unor micro-fonduri de investiții atât în domeniul tehnologiei dar și în alte domenii”, a declarat Alexandru Bogdan, CEO ROCA X.

Investițiile pe care ROCA X le-a făcut în 2021 au fost: IFactor, MocApp, Bonapp.eco, Benefito Mobile, AgUnity, Teleport, SuperOkey, respectiv în 2022 BunnyShell, un start-up românesc specializat în dezvoltarea de tehnologii pentru managementul infrastructurii în cloud.

Totodată, o mare parte din energia ROCA X s-a îndreptat către finanțările de tip follow on de care au beneficiat o mare parte din start-up-urile din portofoliu, printre care: Kinderpedia, Code of Talent, Frisbo, Miluu, Medicai, Xvision etc.

„În anul 2022, ROCA X își va continua viziunea de a contribui cu capital, know-how și mentorat la ideile disruptive și produse scalabile la nivel internațional. În mod natural, în ciclul de dezvoltare al acestui tip de business, ne vom îndrepta atenția și către cum poate arăta viitorul pentru ROCA X. a continuat Alexandru Bogdan, CEO ROCA X.

De la lansare și până în prezent, echipa ROCA X a susținut în total 25 start-up-uri, dintre care 10 au primit deja validarea prin intermediul unei runde superioare de finanțare pentru a-și continua dezvoltarea. Toate aceste start-up-uri au beneficiat de susținerea ROCA X în multiple arii de la viziune sau decizii strategice de business, planificare strategică și management, consultanță în creșterea eficienței operaționale până la exemple de bune practici în procesele interne, din domenii precum juridic, resurse umane și comunicare externă. De asemenea, start-up-urile beneficiază de accesul la ecosistemul Impetum Group, un ecosistem antreprenorial ce aduce laolaltă oameni, idei, know-how, pasiune și resurse, pentru a maximiza valoarea în fiecare etapă a unui business.

Mai multe informații despre investițiile ROCA X sunt disponibile aici.

Share:

Latest News

ROCA X invests in FilmChain, the London-based company founded by two Romanian women who are managing revenue from the international film and TV industry

ROCA X invests in FilmChain, the London-based company founded by two Romanian women who are managing revenue from the international film and TV industry

News
In 2021, ROCA X has doubled the number and value of its transactions, has tripled its capital, and has become Romania’s first EuVECA

In 2021, ROCA X has doubled the number and value of its transactions, has tripled its capital, and has become Romania’s first EuVECA

News
Echipa ROCA X Management a devenit primul Administrator de European Venture Capital (EuVECA) din România

Echipa ROCA X Management a devenit primul Administrator de European Venture Capital (EuVECA) din România

News